Raz Fresco - Laced Up01. Raz - Introduction (1:06)
02. Raz Fresco - Beatboxin' [Prod. By Raz Fresco] (4:01)
03. Raz Fresco - Big Thangs [Prod. By Raz Fresco] (4:06)
04. Raz Fresco - Couch Potatoes [Prod. By Raz Fresco] (3:17)
05. Raz Fresco - What Is The Bakers Club (0:27)
06. Raz Fresco - Holla At Me Freestyle [Prod. By Jahlil Beats] (1:41)
07. Raz Fresco - Going For Gold [Prod. By Raz Fresco] (3:40)
08. Raz Fresco - I Do What It Duz [Prod. By 2Da K] (2:57)
09. Raz Fresco - Martin Luther [Prod. By Raz Fresco] (4:40
10. Raz Fresco - Fast Food [Prod. By Raz Fresco] (2:41)
11. Raz Fresco - Life We Living [Prod. By Raz Fresco] (5:30
12. Raz Fresco - Red Lights [Prod. By Mossco] (2:43)
13. Raz Fresco - Gotta Be The Shoes [Prod. By Raz Fresco] (4:07)
14. Raz Fresco - Get Laced Up (0:37)
15. Raz Fresco - Hello Good Morning Freestyle [Prod. By Danja] (1:46)
16. Raz Fresco - Bullshittin' Freestyle [Prod. By The Olympiks] (2:47)
17. Raz Fresco - She In Love [Prod. By Raz Fresco[ (3:21)
18. Raz Fresco - Laced Up [Prod. By Raz Fresco] (2:36)
19. Raz Fresco - Way too Tough [Prod. By Boy Scout] (3:17)
20. Raz Fresco - Really Real [Prod. By Raz Fresco] (2:00
21. Raz Fresco - Bring It Back [Prod. By Raz Fresco] (2:24)
22. Raz Fresco - Fly Niggas Do Fly Things [Prod. By Sledgren] (2:11)
23. Raz Fresco - Run 4 Mayor Freestyle (1:29)
24. Raz Fresco - Outro (0:42)

}, 10);